<back to projects

Elektrobotaniskmusik

Elektrobotanisk Musik

Sten Sandell - voice, electronics
Herman Müntzing - flexichord, sampler

This duo has, so far, not released any record.
Here is a review of a concert in Gävle:

Det är inte ovanligt att friformsmusiker använder alla möjliga grejor för att frambringa musik, inte heller att de uppfinner egna instrument. Herman Müntzing har skapat ett tolvsträngat instrument kallat flexichord. Det har vissa likheter med en liggande elgitarr, men också psalmodikon och hackbräde, som Sten och Herman föreslår efter konserten.

Herman, utbildad vid Musikhögskolan, är verksam inom fri och improviserad musik, som musiker och lärare. För mig är han en ny bekantskap. Sten Sandell, närmast legendarisk pianist på den experimentella scenen, men också kompositör av musik till dans, teater och film, har jag hört tidigare, i Gävle till och med. Det var på -90-talet, en gång på Lättings, en annan, om jag inte minns fel, med internationella mastodontprojektet Pipeline på Spegeln, något av det häftigaste som någonsin hänt i Gävles musikliv.

Nu är jag alltså nyfiken: hur ska det låta? På ett bord ligger flexichordet tillsammans med elektronikboxar och
en mängd föremål som rivjärn, stråke, kammar och borstar. På ett mindre bord finns Stens kaoslåda, högtalare och syntar. Konserten är improviserad men består av två i förväg bestämda solopartier som omfamnar ett duoparti. Sten börjar. Det susar, mycket svagt och rytmiskt, bloppar, gurglar och kluckar som
från ett vattenurverk. Så råmande utdragna tjut. Stens röst och rörelser fångas upp av rundgång och leds till
syntarna. Besvärjande, mässande gyttjesång och avgrundsläten, knatter och gnissel. Det är som om ljud och röster från en annan värld försöker ta sig över barriären hit, via en överljudisk radiofrekvens.

Så kommer Herman in med knöggliga ljud. Flexichordet visar sig vara just flexibelt, han spelar med både fingrar och föremål, dessutom har instrumentet svajarm. Andemusiken viskar, ökar i intensitet, glesnar och tätnar hypnotiskt. Stråken frammanar ett underjordiskt murrande. Vi förs djupt ner i en ljudgruva där märkliga och hemlighetsfulla tonmineraler utvinns, en vacker och hemlighetsfull verksamhet. Metallblad över flexichordets strängar markerar övergången till Hermans soloparti. Metalliska toner knäpper fram japanskt klingande ödslighetsmusik. Allt snabbare går det, in i ett diskantigt myller och över i hysteriskt tremolo.

Men så tonas allt ner i ett svajande visp, så knatter som samplas. Efteråt blir publiken sittande, stilla. Sen får vi titta på instrumenten och veta lite hur det gick till. Ganska enkla grejor egentligen, men innehållsrika. Sten och Herman tackar för att de fick komma. Och vi... ja, vi är tacksamma att de ville komma.

Tack för en magisk resa en helt vanlig tisdagskväll. Elektrobotanisk musik En händelse för akustiska, elektriska och biologiska instrument& röster IDKA Kulturkiosken Herman Müntzing: flexichord, sampler Sten Sandell: elektronik, röst.

Camilla Dal
[08-05-07]
Flexichord.
Gefle Dagblad

<back to projects